תאונות עבודה בישראל לשנים 2010-2015, תאונות קטלניות, דו"ח המוסד לביטוח לאומי ומשרד הכלכלה