פסק דין של בית המשפט האירופי הגבוה לצדק שפורסם בתחילת ספטמבר מחמיר את הפרשנות לדירקטיבת ה-REACH ומסיים מחלוקת בקרב מדינות האיחוד האירופי בנושא הרישום והדיווח של כימיקלים מסוכנים.

דירקטיבת REACH עוסקת בחובות רישום ודיווח של תכולת כימיקלים מסוכנים במוצרים הנכנסים לשוק האירופי. על פי דירקטיבה זו, יצרן או משווק של חומר מסוים הנמצא בריכוז של מעל 0.1% במוצר מוגמר, מחויב לרשום אותו ולדווח עליו, בכדי להבטיח שימוש נכון ובטוח בו.

בנושא זה התקיימה מחלוקת בין מספר מדינות לגבי רישום ודיווח הכימיקלים המסוכנים במוצרים המכילים מספר מרכיבים – האם הרישום והדיווח יתקיימו ברמת המרכיב או ברמת המוצר המוגמר. האיחוד האירופי נטה לכיוונה של התעשייה ואישר רישום ודיווח ברמת המוצר המוגמר.

החלטת בית המשפט מספטמבר 2015 קיבלה את טענותיה של ממשלת צרפת וקבעה כי הרישום והדיווח יעשה כאשר תכולת הכימיקל בכל מרכיב בנפרד עולה על 0.1%, גם כאשר מרכיב זה הוא חלק ממוצר מוגמר הכולל מספר מרכיבים נוספים.

החלטה זו משמעותית במיוחד כיוון שבגינה יבואנים של האיחוד האירופי יחויבו להרחיב באופן ניכר את היקף הרישום והדיווח שלהם אודות תכולת הכימיקלים במותר ולכן היא חשובה במיוחד ליצואנים הישראלים.

לעדכונים שוטפים, להרשמה למנוי וליעוץ בנושאי סביבה ובטיחות, אתם מוזמנים לפנות אלינו – info@ehs-regulation.co.il