ביום א', 21/9/2015 אישרה ממשלת ישראל, לאחר תלאות רבות, את התכנית להפחתת פליטות גזי החממה לקראת ועידת האקלים בפריז שתתקיים בחודשים נובמבר-דצמבר השנה.

במהלך יולי פורסמו המלצות המשרד להגנת הסביבה ליעד הלאומי להפחתת פליטות גזי החממה ולשילוב אנרגיות מתחדשות. על פי ההמלצות, על ישראל להתאים עצמה למדינות ה-OECD ולהפחית כ-30% מפליטות גזי החממה עד לשנת 2030, כלומר בין 30-34 מיליון טון גזי חממה. יעד זה יושג שאמצעות תעדוף גז טבעי על פני פחם ביצור חשמל; הקמת קרן לאומית להתייעלות אנרגטית; יצירת תמריץ כלכלי ליצרני החשמל להשקיע בחיסכון בחשמל; אימוץ תקן לבניה ירוקה בבניה חדשה בכל הארץ; ופיתוח מערך התחבורה הציבורית.

את ההמלצות גיבש צוות בין-משרדי שבחן באופן מקיף את הנושא בסקטורים תעשייתיים, מסחריים וחקלאיים שונים ואף הציג תרחיש כלכלי ריאלי לשנת 2030 – חיסכון של כ-125 מיליארד ₪ למשק.

אולם בין המשרד להגנת הסביבה למשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים נתגלעה מחלוקת, כיוון שמשרד האנרגיה דרש יעדים מחמירים פחות, שלא יפגעו באספקת החשמל.

מחלוקת זו הסתיימה לאחר שהמשרדים אכן הגיעו להסכמה, אם כי התכנית המאושרת מרוככת יותר והוחלט בה על יעד של 25% בהפחתת הפליטות בשנת 2030 (במקום 30% עליהם המליצו המשרד להגנת הסביבה). האמצעי המרכזי להפחתת הפליטות הוא יצור חשמל מאנרגיות מתחדשות. גם כאן נקבע יעד נמוך יותר של 17% לפחות מסך כל צריכת החשמל בארץ בשנת 2030 (היעד המקורי עמד על 22%-35%). בנוסף הוחלט גם על יעד של צמצום צריכת החשמל בשיעור של 17% באמצעות עידוד בניה ירוקה ומתן מענקים לפרויקטים בתעשייה וכן צמצום הנסועה (קילומטראז') הפרטית בשיעור של 20% באמצעות שיפור מערכות הסעת ההמונים, מעבר לשימוש בגז דחוס ברכבי דיזל כבדים והפחתת רמות זיהום האוויר במרכזי הערים.

חשוב לציין שועידת האקלים בפריז תתמקד באיום התחממות כדור הארץ והיעד המרכזי המבוקש הוא להגיע לכדי הסכם לפיו תתחייבנה כל מדינות העולם להפחתת פליטות גזי החממה.

לקראת הועידה נדרשו ממשלות המדינות המשתתפות להגיש את התחייבותן להפחתת פליטות גזי החממה. עד כה הגישו 36 מדינות התחייבות זו. הגדילו לעשות מדינות אירופה, שהודיעו על כוונתן להפחית עד סוף העשור הבא 40% מהגזים שפלטו בשנת 1990.

לעדכונים שוטפים, להרשמה למנוי וליעוץ בנושאי סביבה ובטיחות, אתם מוזמנים לפנות אלינו – info@ehs-regulation.co.il