להערות הציבור – מסמכים חדשים בנוגע לקרקעות מזוהמות

המשרד להגנת הסביבה פרסם בחודש אפריל שלושה מסמכים חדשים בנוגע לקרקעות מזוהמות:

  1. הנחיות מקצועיות לדיגום אוויר תוך מבני לבחינת חדירת גזי קרקע למבנה, עוסק בהיבטים הטכניים המתייחסים לביצוע הדיגום הנדרש לפי ההנחיות המקצועיות למיגון מבנים מפני חדירת גזי קרקע.

כידוע, גזי קרקע, כגון VOC's (חומרים אורגניים נדיפים), חומרים חצי נדיפים וחומרים אנאורגניים כמו כספית, עופרת וסולפיד, הם בעלי משקל מולקולרי נמוך ולכן יכולים לחדור למבנים. כאשר הם מצליחים לחדור, הם מהווים סיכון בריאותי לשוהים במבנה, מאחר והם רעילים ויכולים גם לסרטן.

המשרד להגנת הסביבה קובע מקרים מסוימים בהם נדרש לבצע דיגום תוך מבני: בעת ביצוע ניטור תקופתי למבנים קיימים או חדשים; כאשר יש לשד לחדירת גזי קרקע למבנה; במידה ויש תלונות אודות תופעות לוואי העלולות להיגרם מזיהום אוויר (כגון: ריח, כאבי ראש וכד'); או לפי הנחיות המשרד עצמו.

במידה ואכן הוכח כי יש זיהום אוויר תוך מבני, ועולה חשד כי מקור המזהמים מחוץ למבנה, נדרש לבצע גם דיגום אוויר חיצוני. לעיתים גם יידרש דיגום גז קרקע תת ריצפתי להשלמת נתונים.

המסמך יהיה פתוח להערות הציבור עד לתאריך 15.5.2017.

  1. מדיניות המשרד בנושא סיווג והשבת קרקעות מזוהמות, מסמך המצטרף למדיניות המעודכנת של המשרד להגנת הסביבה בנושא קרקעות מזוהמות משנת 2016, מרחיב אותה וקובע את סדרי העדיפויות של המשרד לשיקום קרקעות מזוהמות, בהתבסס על היררכיית הטיפול בפסולת – מניעה, השבה וסילוק. המסמך מגדיר מחדש בוצה ומבדיל בין בוצה שמקורה במט"ש, בה יש לטפל בהתאם לתקנות המים (שימוש בבוצה וסילוקה) משנת 2004, ובין בוצה תעשייתית, שיש לטפל בה בהתאם לתקנות המים (בריכות אידוי ואגירה) משנת 1997. כמו כן מפרט המסמך מהם הקריטריונים של סיווג הקרקעות המזוהמות והשבתן וקובע כי השבת הקרקעות תיעשה רק כאשר ריכוזי המזהמים בקרקע יהיו נמוכים ותואמים לערכי הסף שנקבעו. בשל החמרת הדרישות ולצורך הפחתת הזיהום לרמות הנדרשות, תידרש הקמתם של מיתקני טיפול ולכן מאפשר המשרד תקופת היערכות שתכלול הקמת מפעלי טיפול ושיפור של אלה הקיימים והמסמך ייכנס לתוקף רק החל מיולי 2018.

המסמך פתוח להערות הציבור עד לתאריך 15.5.2017.

  1. הנחיות מקצועיות לדיגום מערומי קרקע שמקורה בפעולות שיקום של מטמנות, מעורבת ויבשה, המתייחס למערומי קרקע מנופה באתרי פסולת שאינם פעילים. מכיוון שאתרים אלה אינם משוקמים, הם מהווים פוטנציאל לבריאות הציבור ולזיהום מי תהום ואוויר. אתרים אלה נדרשים לעבור שיקום, לרוב כחלק מתנאי רישיון העסק, שאחד מתוצריו הוא קרקע שייעודה המקורי היה כאדמת כיסוי ובמהלך השיקום עברה הליך ניפוי באתר.

המסמך מפרט מהם השלבים לתהליך שיקום מטמנות ומטרתו לגבש הנחיות סביבתיות לחקירה ולניתוב של מערומי קרקע מנופה שמקורה בפעולות שיקום מטמנות אלה, על מנת להפחית את הסיכון הפוטנציאלי בפינוי קרקעות מזוהמות המוגדרות כפסולת חומרים מסוכנים לאתרים שאינם מורשים.

המסמך פתוח להערות הציבור עד סוף מאי 2017.

לעדכונים שוטפים, להרשמה למנוי וליעוץ בנושאי סביבה ובטיחות, אתם מוזמנים לפנות אלינו – info@ehs-regulation.co.il

השארת תגובה

פוסטים נוספים

חוק אוויר נקי – המהפכה אז והיום

חוק אוויר נקי הוא אבן דרך ראשונה ומשמעותית בהסדרת תחום איכות האוויר בישראל והוא נחשב עד היום לאחר מחוקי שמירת איכות הסביבה החשובים ביותר בתולדות המדינה.  החוק הוא הוא יוזמה מבורכת של עמותת אדם טבע ודין והוא מבוסס על חוק אוויר נקי שנחקק בארצות הברית בשנת 1963. הוא אושר בכנסת ביולי 2008, ללא מתנגדים או

קראו עוד»

צו רישוי עסקים – הבסיס לרישיון עסק

רישיון עסק הוא המסמך החשוב ביותר לכל בעל עסק באשר הוא. בישראל הוא מעוגן בחקיקה ראשית – חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, אך מכיוון שחוק זה כללי מאוד ואינו כולל התייחסות פרטנית לעסקים מסוגים שונים או למצבים מסוימים, נקבע בו שבסמכותו של שר הפנים לחוקק חקיקה משנית בדמותן של תקנות וצווים. אחד הצווים המשמעותיים ביותר לחוק הוא צו

קראו עוד»

היתר רעלים – כל המידע במקום אחד

שימוש בחומרים רעילים עבור פעולות בתעשייה, במחקר, בתרבות ובסקטורים אחרים הוא עניין שכיח. אך על מנת שאדם או ארגון יוכלו לעסוק בחומרים כימיים וביולוגיים מזיקים כאלה, הוא מחויב להמציא היתר רעלים, מסמך רשמי שניתן על ידי המשרד להגנת הסביבה עם התייחסות של רשות הכבאות וההצלה ושל פיקוד העורף. מטרתו של ההיתר לאפשר אחסון, אחזקה, שינוע,

קראו עוד»

טופס רישום מנויים

כניסה

לא רשומים?

כניסה

עדיין לא נרשמת?
פתיחת שיחה
1
איך אפשר לעזור?
היי,
איך אפשר לעזור?