להערות הציבור – שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב

רשות המים פונה לציבור בהזמנה להשמיע את עמדתו לגבי קביעת נוסח מעודכן לכללי תאגידי המים והביוב:

  • שפכי המפעלים המוזרמים למערכת הביוב משנת 2014;
  • תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב משנת 2009.

התיקון לכללים הנוגעים לשפכי המפעלים מציע להתיר שיקול דעת בנושא ביצוע הדיגומים והתנאים לחיוב דיגומים שבוצעו.

מפעל שסבור כי יש לתת לו הקלות כיוון שטיפל במפגע או נקט בפעולה כלשהי ששיפרה את איכות השפכים או בכל פעולה אחרת, יהיה רשאי לפנות לתאגיד המים, בליווי האסמכתאות המתאימות.

כמו כן, מוצע לאפשר מנגנון גמישות שיכיר בערכים שונים מאלה הקבועים בחוק, במידה וניתנה למפעל מסוים הקלה בערכים אלו מהמשרד להגנת הסביבה.

תיקון נוסף נוגע לשינוי תעריפי שירותי הביוב לשפכים כפי שנקבעו בתוספת השלישית לכללים העוסקים בתעריפי שירותי המים והביוב. על פי המוצע בתיקון זה, יחולקו מרכיבי השפכים האסורים ל-5 קבוצות המתייחסות למרכיב שבו נעשית הפגיעה העיקרית במערכת:

  1. קיצור אורך חיי המערכת;
  2. סתימות;
  3. פגיעה בטיפול במט"ש;
  4. איכות הבוצה;
  5. איכות הקולחין.

לכל קבוצה חושבה העלות שהיא יוצרת למערכת בהתאם לריכוזי המזהמים שבה, ונקבע התעריף החדש בש"ח למטר מעוקב אחד.

הערות לתיקונים אלה ניתן להגיש לרשות המים עד לתאריך 22.11.2015 בשעה 12:00.

לעדכונים שוטפים, להרשמה למנוי וליעוץ בנושאי סביבה ובטיחות, אתם מוזמנים לפנות אלינו – info@ehs-regulation.co.il

השארת תגובה

פוסטים נוספים

חוק אוויר נקי – המהפכה אז והיום

חוק אוויר נקי הוא אבן דרך ראשונה ומשמעותית בהסדרת תחום איכות האוויר בישראל והוא נחשב עד היום לאחר מחוקי שמירת איכות הסביבה החשובים ביותר בתולדות המדינה.  החוק הוא הוא יוזמה מבורכת של עמותת אדם טבע ודין והוא מבוסס על חוק אוויר נקי שנחקק בארצות הברית בשנת 1963. הוא אושר בכנסת ביולי 2008, ללא מתנגדים או

קראו עוד»

צו רישוי עסקים – הבסיס לרישיון עסק

רישיון עסק הוא המסמך החשוב ביותר לכל בעל עסק באשר הוא. בישראל הוא מעוגן בחקיקה ראשית – חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, אך מכיוון שחוק זה כללי מאוד ואינו כולל התייחסות פרטנית לעסקים מסוגים שונים או למצבים מסוימים, נקבע בו שבסמכותו של שר הפנים לחוקק חקיקה משנית בדמותן של תקנות וצווים. אחד הצווים המשמעותיים ביותר לחוק הוא צו

קראו עוד»

היתר רעלים – כל המידע במקום אחד

שימוש בחומרים רעילים עבור פעולות בתעשייה, במחקר, בתרבות ובסקטורים אחרים הוא עניין שכיח. אך על מנת שאדם או ארגון יוכלו לעסוק בחומרים כימיים וביולוגיים מזיקים כאלה, הוא מחויב להמציא היתר רעלים, מסמך רשמי שניתן על ידי המשרד להגנת הסביבה עם התייחסות של רשות הכבאות וההצלה ושל פיקוד העורף. מטרתו של ההיתר לאפשר אחסון, אחזקה, שינוע,

קראו עוד»

טופס רישום מנויים

כניסה

לא רשומים?

כניסה

עדיין לא נרשמת?
פתיחת שיחה
1
איך אפשר לעזור?
היי,
איך אפשר לעזור?