תאונות עבודה בישראל לשנים 2007-2016, תאונות קטלניות, דו"ח המוסד לביטוח לאומי ומשרד הכלכלה