תקנות חדשות לתחנות דלק ציבוריות ופנימיות במפעלים

תקנות חדשות שפרסם המשרד להגנת הסביבה יחייבו מפעילי תחנות דלק, לרבות תחנות דלק פנימיות במפעלים, להתקין מערכות בטיחות, בקרה וניטור לשם צמצום הפליטות לאוויר של אדי הדלק הנוצרים בעת פריקת בנזין אל המיכלים התת קרקעיים של התחנה או בעת התדלוק עצמו. המפעילים יחויבו להתקין מערכות אלו באופן הדרגתי במסגרת התנאים ברישיון העסק.

אדי הדלק הנפלטים לאוויר, והכוללים בין השאר בנזן שהוגדר כחומר מסרטן, מסוכנים מאוד לציבור ומהווים מפגע בריאותי וכן גורמים גם למפגעי ריח למתדלקים ולאנשים המתגוררים או העובדים בסמוך לתחנה.

התקנות קובעות התקנת מערכות מישוב אדים שתוכל לצמצם מעל 90% מפליטות אדי הדלק המתבצעות בעת פריקת בנזין ממיכליות התדלוק את המיכל התת קרקעי של התחנה, וכן כ-85% מפליטות אדי הדלק הנוצרות בעת תדלוק הרכבים. מערכות המישוב יונקות את אדי הדלק ומשיבות אותם אל מיכל הבנזין של התחנה.

עוד קובעות התקנות כי מיתקני הדלק יהיו סגורים ואטומים בכל עת, וכי תבוצע בקרה תקופתית לתקינותם, שלמותם ואטימותם. כמו כן דורשות התקנות כי המפעילים יערכו רישום מפורט של כל הבדיקות התקופתיות, ממצאי הניטור הרציף של מערכות ההשבה והניטור ושל הדליפות או התקלות במערכות אלו ובמערכות אחרות.

התקנות תיכנסנה לתוקפן ב-7 בנובמבר השנה (למעט משטרת ישראל – רק בתחילת 2018 ותחנות של הצבא שיוכלו לקבל ארכה של עד שנתיים), ומי שיפר אותן צפוי לסנקציות פליליות ולעיצומים כספיים שיכולים להגיע עד 400 אלף ₪.

 

לעדכונים שוטפים, להרשמה למנוי ולייעוץ בנושאי סביבה ובטיחות, אתם מוזמנים לפנות אלינו – info@es-regulation.co.il

השארת תגובה

פוסטים נוספים

חוק אוויר נקי – המהפכה אז והיום

חוק אוויר נקי הוא אבן דרך ראשונה ומשמעותית בהסדרת תחום איכות האוויר בישראל והוא נחשב עד היום לאחר מחוקי שמירת איכות הסביבה החשובים ביותר בתולדות המדינה.  החוק הוא הוא יוזמה מבורכת של עמותת אדם טבע ודין והוא מבוסס על חוק אוויר נקי שנחקק בארצות הברית בשנת 1963. הוא אושר בכנסת ביולי 2008, ללא מתנגדים או

קראו עוד»

צו רישוי עסקים – הבסיס לרישיון עסק

רישיון עסק הוא המסמך החשוב ביותר לכל בעל עסק באשר הוא. בישראל הוא מעוגן בחקיקה ראשית – חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, אך מכיוון שחוק זה כללי מאוד ואינו כולל התייחסות פרטנית לעסקים מסוגים שונים או למצבים מסוימים, נקבע בו שבסמכותו של שר הפנים לחוקק חקיקה משנית בדמותן של תקנות וצווים. אחד הצווים המשמעותיים ביותר לחוק הוא צו

קראו עוד»

היתר רעלים – כל המידע במקום אחד

שימוש בחומרים רעילים עבור פעולות בתעשייה, במחקר, בתרבות ובסקטורים אחרים הוא עניין שכיח. אך על מנת שאדם או ארגון יוכלו לעסוק בחומרים כימיים וביולוגיים מזיקים כאלה, הוא מחויב להמציא היתר רעלים, מסמך רשמי שניתן על ידי המשרד להגנת הסביבה עם התייחסות של רשות הכבאות וההצלה ושל פיקוד העורף. מטרתו של ההיתר לאפשר אחסון, אחזקה, שינוע,

קראו עוד»

טופס רישום מנויים

כניסה

לא רשומים?

כניסה

עדיין לא נרשמת?
פתיחת שיחה
1
איך אפשר לעזור?
היי,
איך אפשר לעזור?