הוועדה להגנת הסביבה אישרה תכנית כוללת להקטנת זיהום האוויר, שבמסגרתה תוקנו תקנות זיהום אוויר מכלי רכב, כך שיחייבו התקנת מסנן חלקיקים. עוד הוחלט כי תינתן עזרה במימון התקנת מסנן החלקיקים וכן יוענקו מענקי גריטה לרכבים מזהמים.

התקנות החדשות ייכנסו לתוקפן ב-1 בנובמבר 2018 והן מגדירות כי רכבים כבדים ישנים – משאיות כבדות מעל 12 טון, אוטובוסים ומיניבוסים שמונעים על ידי מנוע דיזל ושיוצרו עד שנת 2005 – לא יוכלו לחדש רישיונם מבלי שיותקן בהם מסנן חלקיקים.

עוד קובעות התקנות כי כלי רכב מזהמים יסומנו בעת מבחן הרישוי השנתי באמצעות תווית ייעודית עד אשר יותקן בהם מסנן חלקיקים. תווית זו תאפשר לאתר ביתר קלות רכבים מזהמים אלה, ולאסור כניסתם לאיזורי אוויר נקי בתוך הערים.

על מנת להקל על הציבור בהתקנת מסנן החלקיקים, יסבסד המשרד 100% מעלות המסנן לכל כלי הרכב הכבדים שנמצאים בבעלות פרטית, ויסייע כספית בהתקנת המסנן לעסקים קטנים. במידה ובעלי הרכבים הכבדים יעדיפו לגרוט אותם, יינתן להם מענק על כך בסכומים של 5,000-22,000 ₪, בהתאם לסוג הרכב ולגילו.

התקנות הן חלק מהתכנית הלאומית של המשרד להגנת הסביבה למאבק בהפחתת זיהום האוויר מהתחבורה, שמהווה כשליש מפליטות המזהמים בארץ ושבעטיו מתים כל שנה כ-1,100 איש במדינה, והן מצטרפות לצעדים כגון איסור שימוש ברכבים מזהמים, הפעלת אוטובוסים חשמליים, הכרזה על איזורי אוויר נקי ועוד. מטרת התכנית להפחית 30% מזיהום האוויר מכלי רכב בתוך כ-3 שנים.

 

לעדכונים שוטפים, להרשמה למנוי ולייעוץ בנושאי סביבה ובטיחות, אתם מוזמנים לפנות אלינו – info@es-regulation.co.il