המשרד להגנת הסביבה פרסם מסמך הנחיות לדיגום ולאנליזה של פסולת מסוכנת. מסמך זה משלים את המדריך לסיווג פסולת מסוכנת שפורסם ביולי 2017 ושנועד לסייע ליצרני פסולת, למפעלי טיפול ולרשויות, לנהל נכון את תחום הפסולת.

המסמך מציג הוראות והנחיות ללקיחת דיגום מייצג בהתאם לסוג הפסולת ולאופן אחסונה וכן מפרט את בדיקות המעבדה שיש לבצע לדיגומים. מטרתו היא להגדיר את אופן קביעת תכונות הסיכון של הפסולת באמצעות דיגום ובדיקות מעבדה וכן ליצור אחידות באופן לקיחת הדיגום המייצג ובשיטות המעבדה המקובלות.

על פי המסמך, תכנית דיגום תוכן עבור הפסולות, בהתאם להרכבן, כשניתן לסווג הרכב זה לשלוש רמות וודאות:

  1. רמת וודאות גבוהה – כלומר, מדובר בפסולת שהרכבה ותכונותיה ידועים. שידוע כיצד היא נוצרה, שהיא מאוחסנת כיאות, כשכל הפרטים הרלוונטיים לגביה מצוינים על האריזה ושיש לגביה "הצהרת יצרן".
  2. פסולת שיש חשד או ספק לגבי זהותה – כלומר, שהרכבה ותכונותיה ידועים חלקית, אך ניתן לאסוף ולהשלים את המידע לגביה. לדוגמא, פסולת שלאחר סיווגה חלו שינויים בתהליך הייצור, או פסולת שמאוחסנת במיכלים מסומנים, אך אין מידע אמין לגבי הרכבה או מקורה.
  3. פסולת שיש להתייחס אליה כאל פסולת מסוכנת – כלומר, שהרכבה או תכונותיה לא ידועים או כמעט ולא ידועים. לדוגמא, חומרים נטושים במיכלים ללא פרטים מזהים.

תכנית הדיגום תציג את המידע המפורט ביותר על הפסולת, תגדיר את מטרת הדיגום, תזהה את הפסולת ותגדיר פרמטרים לבדיקה ואת אופן לקיחת הדיגום המייצג.

עוד קובע המסמך כי החל מה-1 בינואר 2020, כל בדיקות המעבדה לפסולת מסוכנת, תעשינה אך ורק על ידי מעבדות מוסמכות לשיטות האנליזה וההכנה לאנליזה המפורטות בו.

 

לעדכונים שוטפים, להרשמה למנוי ולייעוץ בנושאי סביבה ובטיחות, אתם מוזמנים לפנות אלינו – info@ehs-regulation.co.il