כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב)(תיקון מס' 4), התשעד-2014 (17.8.2014)

מים, שפכים, כללי, תאגידי מים וביוב