דרישות המשרד בנושא הסמכת דוגמים ומעבדות אנליזה לבדיקת מזהמי אויר בארובה