הנחיות להגשת בקשה להיתר פליטה ושינוי הפעלה משמעותי (מהדורה 5), נובמבר 2020

אויר נקי, זיהום אויר, מפגעים, ארובות, מוקדי פליטה, מגדלי קירור, מנדפים