טבלאות BAT (אפריל 2021)

היתר פליטה, מפגעים, זיהום קרקע, ריח, רעש, מפעלים טעוני היתר, מזהמים באויר, חוק אויר נקי, אסדרה סביבתית משולבת, חשמל