מקבץ טופסי מהדורה 5 (נובמבר 2020)

פרק ייחודי הנדרש מתוקף חיוב הארגון להטמעת תקן ניהול אנרגיה ISO 5001 ולביצוע סקר אנרגיה.