תבנית להגשת דוח שנתי (יוני 2019)

אויר נקי, זיהום אויר, מפגעים, ארובות, מוקדי פליטה, מגדלי קירור, מנדפים