הנחיות לבדיקות ארובה על ידי מערכות ניטור רציף ניידות, יוני 2011

זיהום אויר, ארובות, פליטות לאויר, חוק אויר נקי, מזהמים, רישיון עסק