הנחיות למתן תנאים לניטור רציף בארובה (ינואר 2011)

זיהום אויר, ארובות, פליטות לאויר, חוק אויר נקי, מזהמים, רישיון עסק