מים, שפכים, תשתית, מקורות, שאיבה, חוק המים, תחזוקה, תעריפים