תקנות לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות (יצרן ויבואן בהיקף מוגבל ומשווק בגודל מזערי), התשעד-2014 (27.2.2014)

פסולת, אריזות, פסולת מסוכנת, פסולת אלקטרונית, ציוד חשמלי, סוללות