מדיניות מרחקי הפרדה במקורות סיכון נייחים, מאי 2020

חומרים מסוכנים, היתר רעלים, בריאות, סביבה,