פסולת, חומרים מסוכנים, המשרד להגנת הסביבה, אקוסול, טכנולוגיה, פסולת אורגנית