כללי המים (תעריפים המסופקים מאת מקורות)(תיקון מס' 3), התשעט-2019 (30.6.2019)

מים, שפכים, חוק המים, תאגידי מים וביוב, חברת מקורות