פקודת הבטיחות עבובדה, עבודות בנייה, זקפים, פיגומים, ת"י 1139, פיגומי זקפים