עבודות בנייה, עדורני צריח, עדוגרני גשר, אתתים, מפעילי עגורן, אבזרי הרמה, עבודה בגובה