ממוני בטיחות, השתלמות, חוק ארגון הפיקוח על העבודה, השתלמויות, הדרכת עובדים, מסירת מידע לעובדים, חידוש כשירות, חשמל, אלקטרוניקה, מיקראלקטרוניקה