ציוד מגן אישי, סיכונים בעבודה, פקודת הבטיחות בעבודה