נוהל הכרה בימי השתלמות (1.7.2020)

ממוני בטיחות, השתלמות, חוק ארגון הפיקוח על העבודה, השתלמויות, הדרכת עובדים, מסירת מידע לעובדים