קריטריונים להכרה במכיני תכנית ניהול בטיחות (5.6.2013)

חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תכנית לניהול בטיחות, ניהול סיכונים, ממוני בטיחות, הכנת תכנית לניהול הבטיחות