מפרט לביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה במפעלים ובמוסדות (10.2.2020)

תקנות מקורות אנרגיה, סקר אנרגיה