פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] התשל 1970 (30.8.1970) - פרק ב - בריאות, סימן ג - איוורור, תאורה וחום

פקודת הבטיחות בעבודה, תאורה, חום, איוורור, סביבת עבודה, בריאות, רווחת העובד