פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] התשל 1970 (30.8.1970) - פרק ג - בטיחות, סימן ב - מבנה של מכונות ומסחר בהןx

פקודת הבטיחות בעבודה, מכונות