פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] התשל 1970 (30.8.1970) - פרק ג - בטיחות, סימן ח - אדים מסוכנים

פקודת הבטיחות בעבודה, רווחת העובד, בריאות, חומרים מסוכנים, מקום מוקף