פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] התשל 1970 (30.8.1970) - פרק ג - בטיחות, סימנים י-יד1 - קיטור והוראות כלליות

פקודת הבטיחות בעבודה, בריאות, רווחת העובד, דוודי קיטור, קולטי קיטור, מיכלי קיטור, קולטי אויר