אישור תקינות כיבוי בלוחות חשמל

בטיחות אש, ציוד כיבוי, מערכת לכיבוי אש, אירוסול, גז, לוחות חשמל, תחזוקה, רשות הכבאות וההצלה