צו הרחבה בענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים - נספח מנופאים לפי חוק ההסכמים הקיבוציים, התשע"ז-2017 (27.7.2017)

אבזרי הרמה, עגורן צריח, בנייה, עבודה בגובה