התייחסויות המשרד להערות ציבור - הנחיות להגשת תכנית ניטור בסיסית לאישור ממונה סביבה (יולי 2019)

מים, שפכים, ניטור, תאגידי מים וביוב, רשויות מקומיות, דגימות, אנליזה, מזהמים, חומרים מסוכנים