רישוי עסקים, מים, שפכים, פסולת, חומרים מסוכנים, בריאות, הדברה