אישור תחזוקה מערכת גילוי אש

בטיחות אש, חברת ביטוח, ציוד כיבוי, מערכת לגילוי אש, תחזוקה, רשות הכבאות וההצלה