עמדת האגף בנוגע לקרינה הנפלטת ממתקן גג פוטו-וולטאי בהספק של עד 1 מגה ואט (28.1.2020)

קרינה, חשמל, מיתקן פוטו-וולטאי, פאנל סולארי, אנרגיה מתחדשת, בטיחות, קרינה בלתי מייננת, חשיפה