נספח א' - תנאים נוספים להצבת גלאים למדידה של גזים רעילים, דליקים ונפיצים (1.7.2020)

חומרים מסוכנים, רעלים, בריאות, היתר רעלים, רישוי עסקים, גזים רעילים, גזים דליקים, גזים דוחקי חמצן, גזים נפיצים