נספחים להנחיות הממונה לדגיום מזהמי אוויר (30.7.2020)

זיהום אויר, ערכי סביבה, ערכי יעד, ערכי התרעה, חוק אויר נקי