חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התשף-2020 (23.7.2020)

קורונה, בריאות בתעסוקה, רווחת העובד, התו הסגול, צו מינהלי, רישיון עסק