מפרט תנאים אחיד ברישיון עסק לפמעל בטחוני (לרבות עיסוק בנפיצים) (ספטמבר 2011)

ריושי עסקים, מפעל מסוכן, חומרים מסוכנים, תיק מפעל, מפעל בטחוני