מים ושפכים, בריאות, מי שתיה, איכות תברואתית, חומרים מסוכנים, דיגומים, העכרת סיכונים, איכות המים