מים, זיהום ים, מפגעים, פסולת, אמנה בינלאומית, דרקטיבה, תקינה, היתר הזרמה לים, אתר הטלה