רשות הכבאות וההצלה, טופס 4, נוהל 19, אישור אכלוס, כיבוי אש, בטיחות אש, בנייה, היתר בנייה, רישיון עסק