מטריצה להערכת סיכונים של בריכות (20.3.2022)

מים, שפכים, חומרים מסוכנים, פליטות לאוויר, זיהום קרקע, קרקעות מזוהמות, חומרים מסוכנים, רישיון עסק, בריכת אידוי, בריכת אגירה