קרינה, רישוי עסקים, חומרים רדיואקטיביים, חומרים מסוכנים