חוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשמג-1983 (30.6.1983)

מים, מי ים, פסולת, שמן, חומרים מסוכנים, שריפה, זיהום