צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - מניעת העישון במקומות ציבוריים), התשסח-2007 (28.11.2007)

זיהום אויר, עישון, בריאות